Oznámenie o zrušení Mestských misií 2020 v Nitre

Nitrianske biskupstvo oznamuje, že na základe prijatých opatrení a odporúčaní Ústredného krízového štábu MVSR v záujme zabránenia šírenia vírusu COVID 19, sa ruší plánovaný program Mestských misií 2020 v Nitre. O náhradnom termíne bude verejnosť informovaná. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov.