Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim,PhD. vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy sv. Alžbety. Bližšie informácie v prílohe.

SKM_C22721111012080