Juhozápadná bašta

 

Vznik bašty datujeme k piatej stavebnej etape – 3. tretina 16. storočia. Bašta bola postavená s klenbami na 1. a 2. nadzemnom podlaží, horné podlažie malo rovný strop. Spolu s postavením bašty sa nadstaval JZ obranný múr takmer do súčasnej výšky. Vývoj pokračoval v 3. štvrtine 18. Storočia. Juhozápadná bašta bola na III. NP zaklenutá klenbou, prispôsobenou spodným dvom a úroveň podlažia sa prispôsobila sýpke. Klenba je vytvorená z tehál s kolkom 1720, rovnakých, aké sa našli aj v zamurovkách káps po zrútenej klenbe II. NP sýpky. V 30. rokoch 20. storočia sa vytvoril vstup do južnej bašty z exteriéru, bašta vraj chvíľu slúžila ako autodielňa.

Na 1NP, v severnom ostení pôvodného vstupu bašty, bol reštaurátorským výskumom objavený vyrytý nápis. Keďže bol nápis vyrytý do čerstvej omietky, znamená to, že vznikol v čase jej realizácie. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o rok 1574. Číslica 4 je zobrazená v tvare mašličky, ide o čiastočne gotizujúci tvar tejto číslice.

Podľa slov doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. (vo svojej vedecko – pedagogickej činnosti sa orientuje na paleografiu epigrafiu a kodikológiu) by „mohlo ísť o rok 1514, nakoľko by gotický tvar poslednej štvorky pri roku 1574 bol už veľmi anachronický. K roku 1514 by takýto typ číslice 4 zodpovedal.“

Na základe doposiaľ získaných informácii o vzniku objektu je pravdepodobnejšie, že ide o rok 1574. Toto datovanie môže súvisieť s Dubovského prestavbou, ktorá prebiehala v roku 1572. Na troch miestach terajšej sýpky sú vyobrazené nápisy M Dubovského s rokom 1572. Omietka na steny a klenbu mohla byť aplikovaná dva roky po vybudovaní hmoty bašty.

Projekt obnovy počítal s komplexným odstránením jestvujúcich omietok do výšky cca troch metrov. Sanačná omietka mala byť aplikovaná na kamenné murivo, zbavené prachu a povrchových nečistôt. Pri aktuálnom zachovaní stavu omietok sa však neodstránila omietka z poslednej tretiny 16. Storočia, ale naopak bola omietka zbavená nečistôt, úbytky boli doplnené, a miestnosť je v takmer  pôvodnom výraze prezentovaná s novorealizovaným bielym vápenným náterom.