Dlhá chodba v sýpke a jej valená klenba

 

Reštaurátorský výskum potvrdil datovanie klenby okolo roku 1611, klenba bola vybudovaná na staršom múre. Murivo je v časti klenby tehlové a v časti múru zmiešané tehlovo-kamenné, použité na zamurovanie starších otvorov. V oblasti klenby objavila sivá, baroková omietková vrstva, ktorou bola celá klenba upravená. Výskum objavil aj lokálny výskyt omietkovej i farebnej vrstvy, ktorá súvisí z opravou objektu po roku 1882. Posledné vrstvy sú iba farebné a novodobé. Najviac zachované vrstvy na klenbe sú z 3. štvrtiny 18. storočia, ich predpokladaný rozsah je 60%. Poškodenie zapríčinené neodborným osadením elektroinštalácie do styku klenby a múru bolo badateľné po celej dĺžke klenby, čo sťažilo identifikovanie náväznosti jednotlivých klenbových omietok na priľahlý múr. Hmotná podstata klenby je v dobrom stave.

Návrh reštaurovania v skratke

Priebeh prác uskutočnených na reštaurovaní valenej klenby