Podjazd severný

Reštaurátorským výskumom bola zistená a zadefinovaná jeho pôvodná omietka ako aj jej úprava. Oblúčikový motív ukončuje výseče trojbokých lunet. Výseč na južnej strane, bližšie k západnému múru bola zrušená vstavaním stlačenej valenej klenby a schodiska v 18. storočí. Zachoval sa z nej len vrcholový cíp s hrebienkovým ornamentom. Pôvodná omietka pochádzajúca z 5. stavebnej etapy je svetlej hnedej až hnedosivej farby, obsahuje malé hrudky vápna. Primárna úprava klenby je smotanovej farby, zrejme šlo o celoplošný náter vápennej bielej, lomenej do okrova. Farebná úprava je hladká a pevná, dobre prepojená s podkladom. Omietka je pravdepodobne gletovaná, prezrádza to jej hladký a pevný povrch. Ide o dvojvrstvú vápennú omietku. V prvej etape bola vytvorená jadrová omietka vrátane vytiahnutia hrebienkov, v druhej etape bola aplikovaná jemná vrstva štukovej omietky s odležaného haseného vápna a piesku. Jej povrch sa zahládzal vápenným mliekom. Na tejto omietke sa nachádza niekoľko sekundárnych úprav z rôznych stavebných etáp.

Návrh reštaurovania severného podjazdu v skratke a jeho priebeh