Prvá konferencia k projektu „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí“ úspešne za nami.

logo_konf

16. júla 2015 sa v Aule kňazského seminára konala 1. Konferencia k projektu „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí“.

Konferencia začala o 10:00 hod. Pozvaných hostí privítal Martin Štofko. Účastníkov konferencie následne  pozdravila Rannveig Skofteland, vyslaná zástupkyňa za veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike. Vo svojom príhovore vyjadrila radosť z toho, že Nitriansky hrad je prijímateľom podpory z Nórskych fondov. Zdôraznila dôležitosť vytvárania partnerstiev v rámci cezhraničnej spolupráce. Po jej príhovore nasledovalo niekoľko slov zo strany Jána Kraka, generálneho riaditeľa Sekcie bilaterálnych vzťahov na úrade vlády Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu konferencie bolo oboznámiť verejnosť s aktuálnym stavom riešenia projektu, ktorý bol podporený nórskymi fondmi. V rámci tohto cieľa vystúpila s príspevkom Veronika Pleštinská, ktorá zreferovala, aké kroky doteraz podniklo nitrianske biskupstvo k tomu, aby sa na Nitrianskom hrade vytvorila ponuka pre turistov v podobe rekonštrukcií a sprístupňovania a tiež, aby sa skvalitnili služby turistom. Upozornila tiež na nedostatky, ktoré v službách turistom hrad má- je to najmä zlý prístup pre automobily, neexistencia parkovacích miest pre autobusy, neexistencia miesta, kde by sa turisti mohli najesť, a tiež ukryť pred dažďom. Jej príspevok následne doplnil aj Martin Štofko, ktorý tiež predstavil i samotný projekt a jeho výstupy. V nich už je zapracovaná stavba reštaurácie s kaviarňou v podhradí, vybudovanie parkoviska, sprevádzkovanie najstaršej pivnice pod hradným palácom a sprístupnenie turistického chodníka zo severu, ktorý je momentálne uzavretý. Dvojicu príspevkov uzavrel Peter Bednár, vedúci archeologického výskumu, ktorý prebiehal práve pod stavbou reštaurácie s vyhliadkovou terasou. Zreferoval výsledky výskumu, ktorý na týchto miestach prebiehal. Zdôraznil fakt, že všetky vzácne nálezy, najmä opevnenie z 12. storočia odkryté na okraji budúcej stavby, boli následne zapracované do architektonického návrhu a budú tak zakonzervované, zastabilizované a odkryté pre verejnosť.

Konferencia bola ukončená obedom, po ktorom jej účastníci mali možnosť navštíviť aj miesta, o ktorých sa rokovalo.

Druhá konferencia k projektu „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí“ sa konala 6.4.2016

Pozvanka-DL_2017-1

Pozvanka-DL_2017-2

Otvaracia-slavnost_2017-LETAK_FRONT

Otvaracia-slavnost_2017-LETAK_BACK