Nitriansky hrad od roku 2000 prešiel viacerými rekonštrukciami, ktoré so sebou priniesli narastajúci záujem turistov. Služby turistom na hrade zastrešuje organizácia Castellum, n.o., ktorá bola založená Nitrianskym biskupstvom. Jedným z problémov týchto služieb bol nedostatok priestorov, v ktorých by sa turisti mohli zdržiavať aj počas nepriaznivého počasia, či občerstviť sa. Ďalším problémom bola neexistenrcia parkovacích miest v blízkosti hradného vrchu najmä pre zájazdové autobusy a tie, ktoré existovali, neboli z hľadiska prepojenia s hradom ľahko prístupné.

Z tohto dôvodu bola navrhnutá výstavba objektu, ktorý tieto služby na hrade zastrešil a výstavba chodníkov, ktoré by prepojili parkoviská s hradom. Už od roku 2013 prebiehal na mieste stavby objektu archeologický výskum, ktorý odkryl časti múru z 12. storočia. V rámci výstavby boli tieto múry odkopané, vyčistené, zakonzervované a ponechané odkryté pred zrakom návštevníkov. Samotný objekt je zasadený pod bývalú úroveň terénu tak, aby nenarúšal siluetu hradu.

Od februára 2017 je v rámci tohto objektu zriadená kaviareň s ponukou jedál. Bočným vstupom sa verejnosť dostane priamo do priestorov, kde sú zriadené toalety. Chodník zo severu privedie návštevníkov priamo na terasu tohto zariadenia. V zariadení sú inštalované stojany na letáky a monitor, ktorý prehráva scenérie z hradných exteriérov, ako aj z jednotlivých hradných expozícií.