V rámci projektu bolo komplexne obnovené predpolie hradu, slúžiace ako parkovisko. Pôvodný asfaltový povrch bol nahradený prírodným materiálom, ktorý je vhodnejsší do historického prostredia. Čast predpolia prechádza plynule do terasy, ktorá tvorí strechu Objektu služieb turistom a tým vytvára priestor pre vyhliadku na časť mesta Nitra. Vo východnej časti predpolia hradu sú odprezentované historické múry a rovnako sa tam nachádza obnovený vstup na náučný chodník.