Pivnica pod biskupským palácom bola archeologickým výskumom zadatovaná do 12. storočia, čo z nej robí najstaršiu pivnicu nielen v meste Nitra, ale aj na širšom území. Už od roku 2013 tu prebiehal archeologický výskum, následne pamiatkový výskum. Postupne boli jej klenbové múry vyčistené. Zachovaná bola časť pôvodného dubového schodiska. V pivnici boli ponechané pôvodné drevené vráta, ktoré boli zreštaurované. Nové zariadenie tento priestor predurčuje na príležitostné prezentácie vínnej tradície v oblasti nitrianskeho regiónu. Súčasťou priestoru sú aj informačné tabule, z ktorých sa návštevník môže dozvedieť informácie o nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Pivnica je rozdelená do dvoch častí, ktoré v minulosti tvorili jeden celok na tom istom podlaží. V hornej menšej pivnici je priestor určený na skladovanie archívnych vín, vo väčšej sa nachádza vybavenie vhodné pre obsluhu turistov a návštevníkov. Z prostriedkov EHP bolo financované reštaurovanie a čistenie stien.