Katedrálna veža je verejnosti sprístupnená od roku 2015. V rámci projektu boli kamenné pieskovcové stupne schodiska vyčistené od novodobých syntetických farieb (sivej) a prispôsobené pre vstup turistov. Z prostriedkov biskupstva bola obnovená ochodza, na ktorú turisti v rámci vyhliadky vystupujú. Súčasťou projektu je aj výstava, ktorá bola v roku 2017 inštalovaná v katedrálnej – hradnej veži. Témou výstavy je liturgický odev. V rámci výstavy sú vystavené niektoré z mnohých liturgických rúch uchovávaných v depozitároch a tým sa predstavuje verejnosti mimoriadne cenný odevný zbierkový fond.