Už od 19. storočia bolo hradné bralo spojené s mestskou časťou zvanou Sihoť terasovitým chodníkmi. Tieto chodníky boli v minulosti postavené na stavebnej suti a tak sa bez patričnej obnovy s postupom času a degradáciou stali pre turistov nebezpečnými. Od roku 2000 bola preto prístupová cesta od parku a tiež od parkovacích plôch pre autobusy odrezaná a zaistená zámkami. Turisti museli celý hradný vrch obísť a vystúpiť jedinou prístupovou cestou z južnej strany.

V rámci projektu bola časť týchto chodníkov obnovená. Obnovený chodník bol zároveň opatrený zábradlím a informačnými tabuľami. Okolie nového chodníka bolo zbavené náletových drevín a kameňov, ktoré hrozili zosuvom. Informačné tabule predstavujú faunu a flóru hradného vrchu, tiež geologické podložie spolu s jaskyňou, ktorá sa tu nachádza. Tursti sa rovnako dozvedia o zujímavostiach a raritách hradu. Náučný chodník obsahuje aj informáciu o premenách opevnenia hradu.