P18 v Prešove: Sobotné ráno s nitrianskym biskupom

19. marca 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Prešov (28. júla) V kostole saleziánov v Prešove sa v sobotu 28. júla stretlo viac ako tristo mladých z Nitrianskej diecézy na modlitbe ranných chvál. Viedol ich nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Po bohoslužbe a ich neformálnom stretnutí pokračoval ďalší program národného stretnutia mládeže.