Pamätná miestnosť kardinála J. Ch. Korca

Nitra (11. júla) V priestoroch Biskupského paláca na Nitrianskom hrade je zriadená Pamätná miestnosť kardinála Jána Chryzostoma Korca (1924 – 2015).

Práce na vybavení miestnosti prebiehali od marca tohto roka. Podľa slov riaditeľky Diecézneho múzea v Nitre Veroniky Pleštinskej, „dramaturgia tohto priestoru je do značnej miery podriadená veľkosti miestnosti. Ide o výber darov, ktoré otec kardinál počas svojho života nadobudol, sú tu aj niektoré jeho osobné veci, napríklad okuliare, bez ktorých sme si ho nevedeli predstaviť. Sú tu veci, ktoré sa týkajú jeho života keď znášal komunistické prenasledovanie“. Návštevníci uvidia aj dobové fotografie, známu „rušičku“ odpočúvacích zariadení, časť kardinálskeho oblečenia, jednoduché kalichy, slúžiace na celebráciu svätých omší počas jeho prenasledovania, samizdaty jeho kníh, autentické rukopisy z poznámok a mnoho iných exponátov. „Veľmi pútavo sú usporiadané veci, s ktorými on disponoval, ktoré dostával a ktoré vykresľujú jeho život“, povedala Veronika Pleštinská.

Pamätnú miestnosť môže verejnosť navštíviť v rámci vopred ohlásenej organizovanej prehliadky Nitrianskeho hradu, a to pod vedením sprievodcov. Biskupstvo zatiaľ pre túto miestnosť nechystá denné otváracie hodiny.

Miroslav Lyko

IMG_1169IMG_1170 IMG_1171