Pápež František na Slovensku a Nitrianska diecéza pri tom

V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívil Slovensko pápež František. Pastoračná a štátna návšteva, ktorej mottom bolo ,,S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“, bola prvou cestou pápeža Františka na Slovensko. Pápeža súčasné Slovensko privítalo po štvrtýkrát. Pred Sv. Otcom Františkom bol na Slovensku až trikrát pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1990, 1995 a 2003, a história hovorí aj o návšteve pápeža Leva IX. v 11. storočí na území dnešného Slovenska. V roku 1995 navštívil sv. pápež Ján Pavol II. aj Nitru, v ktorej sa stretol s mládežou Slovenska a nečakane zavítal aj na Nitriansky hrad.

Pápež František počas štyroch dní navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Návšteva sa začala jeho príletom v nedeľu popoludní, kde sa na privítaní popri ostatných slovenských biskupoch zúčastnili aj obaja nitrianski biskupi. Program pokračoval na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave stretnutím so zástupcami nekatolíckych cirkví a náboženských spoločností združených v Ekumenickej rade cirkví v SR a následne s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska. V pondelok Sv. Otec vykonal oficiálnu návštevu prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci a stretol sa zo zástupcami všetkých sfér politického a spoločenského života. V Katedrále sv. Martina v Bratislave sa Sv. Otec stretol s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. Popoludní pápež František prijal najvyšších ústavných predstaviteľov s ich rodinami. Navštívil aj chorých a sestry matky Terezy v centre Betlehem v bratislavskej Petržalke. Na Rybnom námestí v Bratislave na mieste bývalej židovskej synagógy, sa následne stretol s predstaviteľmi židovskej komunity. Utorok strávil pápež František na východe Slovenska. Pred mestskou športovou halou v Prešove odslúžil liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Zastavil sa aj v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej. Počas návštevy v Košiciach pápež František pobudol v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského a navštívil centrum mesta, a následne absolvoval stretnutie s rómskou komunitou na košickom sídlisku Luník IX. Program pastoračnej návštevy pápeža Františka na Slovensku vyvrcholil záverečnou sv. omšou na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne, kde ho na sviatok Sedembolestnej Panny Márie privítalo viac ako 50 tisíc ľudí. Po skončení sv. omše sa na letisku v Bratislave uskutočnila slávnostná rozlúčka, po ktorej pápež František odletel späť do Ríma.

Napriek tomu, že do programu návštevy pápeža Františka sa starobylá Nitra tentokrát nedostala, popri nitrianskom diecéznom biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi a pomocnom nitrianskom biskupovi Mons. Petrovi Beňovi sa na jednotlivých podujatiach a stretnutiach so Svätým Otcom zúčastnili aj mnohí kňazi, bohoslovci, zasvätení, mládež z UPC v Nitre a Trenčíne, Rómovia z Orechovho dvora v Nitre, dobrovoľníci, ale aj mnohí veriaci z jednotlivých farností Nitrianskej diecézy pod vedením svojich farárov. Zo všetkých stretnutí a zvlášť pápežových slov si mohli priniesť duchovné zážitky a povzbudenia do života vo viere, ktoré v nich budú ešte dlho rezonovať a natrvalo zostanú zapísané v ich pamäti, mysliach a srdciach.