Pápež František prevzal dar na poďakovanie za návštevu Slovenska – zvon z Bojnej v Nitrianskej diecéze

V rámci 15. ročníka Národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma a Vatikánu, ktorá sa koná v dňoch 20.-24. septembra 2021, doputoval spolu s vojakmi, policajtami a ich rodinami do Večného mesta mimoriadne aj starosta obce Bojná patriacej do Nitrianskej diecézy Jozef Stankovský. Priniesol so sebou vzácny dar v podobe jedinečnej kópie bronzového zvona, ktorý archeológovia objavili pri vykopávkach v Bojnej, a ktorý po skončení generálnej audiencie v Aule Pavla VI. spolu s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Marekom Lisánskym osobne odovzdal Sv. Otcovi pápežovi Františkovi, ako vyjadrenie vďaky za jeho minulotýždňovú návštevu Slovenska.
Aj keď teda pápež František nevstúpil na pôdu Nitrianskej diecézy, kus z nej symbolizujúci počiatky kresťanstva na území dnešného Slovenska mu bude pripomínať nielen Slovensko, ale aj starobylú Nitriansku diecézu a obec Bojná. Sv. Otec si vyskúšal aj funkčnosť zvonu a zazvonil na ňom, aby počul jeho zvuk, ako ho mohli počúvať Slovania v 9. storočí. Bronzová replika jedného z najstarších kresťanských zvonov Európy, ktorý už v 9. storočí tvoril súčasť liturgie našich predkov je totiž funkčná. Zvon z Bojnej odliali symbolicky v deň príchodu pápeža Františka na naše územie. Tento zvon ako aj ďalšie jedinečné pamiatky, ktoré sa v obci Bojná objavili počas dlhoročného archeologického výskumu, sú vzácnym svedectvom a dokladom živej kresťanskej viery slovenského ľudu žijúceho na tomto území od 9. storočia až do súčasnosti. Zaujímavosťou je aj fakt, že jedinečný zvon z Bojnej je typovo zhodný s rovnako dobre zachovaným zvonom z 9. storočia, ktorý sa našiel v stredotalianskej obci Canino a je vystavený vo Vatikánskych múzeách v Ríme. Originál tohto zvonu je umiestnený v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre.
Bojná je popri Nitre jedným z významných cieľov aj pre pútnikov Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa buduje aj na území Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spolu so zvonom preto odovzdal starosta Bojnej Jozef Stankovský Sv. Otcovi aj darovaciu listinu, v ktorej sa píše: „Obyvatelia obce Bojná, patriacej do Nitrianskej diecézy, ktorá bola založená pápežom Jánom VIII. v roku 880, v synovskej úcte a v hlbokej pokore venujú  Jeho Svätosti pápežovi Františkovi symbolický dar za návštevu Slovenska v dňoch 12.15. septembra 2021, ktorý je symbolom z obdobia začiatkov kristianizácie Slovenska. Zvon z Bojnej je jedným z najstarších kresťanských zvonov v Európe, ktorý už v 9. storočí tvoril súčasť liturgie Slovanov žijúcich na území dnešného Slovenska. Zvon a ďalšie vzácne pamiatky z tohto obdobia, ktoré boli objavené v obci Bojná počas dlhoročných archeologických výskumov a vykopávok, ktoré sú vzácnym svedectvom a dokladom živej kresťanskej viery slovenského národa žijúceho na tomto území od 9. storočia až do súčasnosti.“