Piknik na oslavu Dňa rodiny v Trenčíne

6. augusta 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená
V trenčianskom parku sa 2. augusta uskutočnil piknik, ktorým oslávili Deň rodiny 2020. Jeho cieľom bolo posilnenie kresťanských spoločenstiev, vzťahov a komunikácie v rodinách a medzi rodinami, či spolupráce laikov pri vytváraní projektov zameraných na evanjelizáciu a prežívanie vzťahu k Bohu pre jednotlivcov a pre spoločenstvá.
Piknik sa začal sv. Omšou, ktorú celebroval dekan a farár zo Skalky Peter Beňo. Vo svojej homílii uvažoval nad evanjeliom o rozmnožení rýb a chlebov a snažil sa prítomných inšpirovať k tomu, aby neváhali ponúknuť aj to málo, čo majú a ostatné nechať na Boha, aby to rozmnožil. 
Po liturgickej slávnosti nasledoval zábavný program. Organizátori a dobrovoľníci z Centra pre rodinu v Trenčíne pripravili aj športové a zábavné stanoviská, na ktorých sa mohli realizovať celé rodiny. Vytvorili tak prirodzené prostredie pre vzájomnú komunikáciu a budovanie spoločenstva vyznávajúceho rovnaké hodnoty a snaženie.