Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii v Nitre počas pôstneho obdobia

Každú pôstnu nedeľu sa pobožnosť začne v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 14. 30 hod. modlitbou posvätného ruženca, po jej skončení – o 15. 00 hod. bude prebiehať krátka katechéza o sviatostiach a potom Krížova cesta. V jej závere bude do 17. 30 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii. V prípade priaznivého počasia bude pobožnosť Krížovej cesty vonku pred jednotlivými zastaveniami na vrchu Kalvárie.

Krížovú cestu, spolu s katechézou, má vždy na starosti iná farnosť mesta Nitry.

Farnosť Klokočina – sviatosť krstu  (9. 3.)

Farnosť Dolné mesto – sviatosť birmovania (16. 3.)

Farnosť Horné Mesto – sviatosť zmierenia (23. 3.)

Farnosť Chrenová – sviatosť manželstva (30. 3.)

Farnosť Zobor – sviatosť pomazania chorých (6. 4.)

Farnosť Kalvária – sviatosť kňazstva a Eucharistie (13. 4.)

zdroj: RK Farský úrad Nitra – Kalvária