Poďakovanie Mons. Petra Beňa za gratulácie k jubileu

Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo v súvislosti s jeho životným jubileom a množstvom gratulácií, ktoré mu boli zaslané, všetkým, ktorí si na neho spomenuli, z Ríma odkazuje:
 
Drahí moji, v týchto dňoch ste mi adresovali veľa pozdravov a gratulácií.
Všetkým vám zo srdca ďakujem za spomienku a modlitbu, vážim si to.
Sú pre mňa prejavom vašej blízkosti. Dáva mi to istotu, že v mojej službe pastiera nie som sám, ale že kráčame spoločne po ceste za naším Pánom.
Všetkých vás pozdravujem a žehnám!
+ Peter