Podpora pre obnovu Nitrianskeho hradu a kláštora v H. Beňadiku

Úrad vlády SR ako Správca programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (Granty EHP a Nórska) podporil ďalších deväť projektov v sume cca 4,5 milióna eur. Táto skutočnosť výrazne prispeje k zachovaniu našich pamiatok európskeho či svetového významu. Okrem iného bude obnovená časť bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku, obnovia sa zatiaľ nezrekonštruované časti Nitrianskeho hradu a zlepší sa sprístupnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky turistom.

Prezentácia týchto projektov spojená s tlačovou konferenciou a podpisom zmlúv medzi Úradom vlády a prijímateľmi finančných prostriedkov (vrátane Nitrianskeho biskupstva) sa uskutočnila 24. februára 2015 v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Podujatia sa zúčastnil nitriansky biskup J. E. Mons. Viliam Judák, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Inga Magistad, zástupcovia Úradu vlády SR a ďalší hostia.