Pohreb kardinála J. Ch. Korca: Inštrukcie pre kňazov a ostatné oznamy

Kňazi môžu parkovať na Pribinovom námestí a priľahlých uliciach, do naplnenia možností. Možnosť parkovania autobusov a ostatných áut bude na parkovisku pri zimnom štadióne (Podzámska ulica). Je potrebné riadiť sa pokynmi dopravnej a mestskej polície.

Koncelebrovať môžu všetci kňazi, je však potrebné, aby si priniesli so sebou albu a fialovú štólu. Obliekať sa budú v priestoroch biskupskej rezidencie na prízemí.

Liturgický sprievod bude odchádzať z nádvoria rezidencie o 10:50  hod. Miesta pre nich budú pripravené v hornej a dolnej lodi katedrály. Pri príchode do katedrály si iba pokľaknú a zaujmú svoje miesta bez uctenia oltára bozkom.

Po zádušnej sv. omši bude nasledovať obed pre kňazov v budove Teologického inštitútu (Samova 14).

Pre veriaci ľud budú v priestoroch hradného areálu umiestnené viaceré veľkoplošné obrazovky.

oznamenie

oo