Poklona pri Božom hrobe v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade – pozvánka

Na Bielu sobotu (po novom Svätú sobotu) je zvykom ísť na poklonu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pri symbolickom Božom hrobe. Svätostánok v kostole je otvorený a prázdny. V Pribinovej kaplnke na Nitrianskom hrade je možnosť navštíviť symbolický Boží hrob, kde je vystretá socha mŕtveho Ježiša a nad ňou je vyložená Najsvätejšia Sviatosť oltárna. Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou pri symbolickom Božom hrobe je časom modlitby, meditácie o Pánovom utrpení, jeho smrti a pochovaní, teda o tajomstve nesmiernej lásky Boha k nám. Srdečne pozývame!