Poľnohospodárska pôda na prenájom

Vážený záujemca, v súčasnosti je poľnohospodárske pôda v našom vlastníctve takmer na 100 % „zazmluvnená“. Pripravujeme pre Vás zoznam poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude ponúkaná do prenájmu od 1.10.2016 na obdobie 5 rokov. Zoznam bude zverejnený na tejto webovej lokalite do 31.10.2015. Žiadosti o prenájom takto zverejnenej pôdy sa budú podávať do 15.3.2016.