POMOC UKRAJINE – AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

Na konflikt u našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a mimovládne organizácie mimoriadnymi zbierkami. Finančnú pomoc chcú smerovať najmä priamo na Ukrajinu partnerským organizáciám aj miestnym cirkvám, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim v rámci Ukrajiny z najaktívnejších ohnísk konfliktu. Pomôcť môže každý z nás. Prinášame prehľad zbierok a iniciatív, v rámci ktorých môžete pomôcť Ukrajincom:
Registrácia ubytovania
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Registrácia je k dispozícii na TOMTO MIESTE. (www.tkkbs.sk/registraciaubytovania).
Je potrebné vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sa zmapovali kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať.
Slovenská katolícka charita
Ukrajine pomáha od začiatku konfliktu v roku 2014, teraz vyhlásila celoslovenskú zbierku Pomôžme ľuďom na Ukrajine!. Prostriedky zo zbierky použije na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Slovenská charita pri realizácii pomoci na mieste spolupracuje aj s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk. Do zbierky môžete prispieť online na stránke charita.darujme.sk/ukrajina alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.
Pokoj a dobro
Občianske združenie je zamerané na dlhodobú pomoc. Pomohli prenasledovaným kresťanom z Iraku. Teraz chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny. Formy pomoci: Urgentne – ponúknuť voľný dom alebo byt, prípadne časť nehnuteľnosti na dočasné ubytovanie (s ponukami volajte prosím na číslo 0908 702 910, alebo 0903 803 136) Môžete pomôcť finančne. Ostatné ponuky posielajte na náš e mail: info@pokojadobro.eu. Môžete pomôcť hygienickými potrebami, školskými pomôckami a podobne, zariadením pre domácnosť, ponukou zamestnania (pomôžeme vybaviť všetky úradné formality). POMOC UKRAJINCOM (darujme.sk)
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Vyhlásila zbierku na okamžitú pomoc Ukrajine. Pápežská nadácia pôsobiaca vo viacerých krajinách prisľúbila Ukrajine okamžitú pomoc vo výške 1 milión eur, do tejto zbierky sa môžu zapojiť aj Slováci. Finančná pomoc bude využitá výlučne na pomoc priamo v ukrajinských regiónoch. „Kostoly a farnosti sú pripravené na prívaly utečencov. Kňazi, rehoľníci aj laici prešli kurzami prvej pomoci, aby mohli pomáhať zraneným. Z finančnej pomoci sa nakúpi jedlo, voda, zdravotnícky materiál a zabezpečí úkryt pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Svoj príspevok môžete poslať online na darovacej stránke alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0051 2133 9396, do poznámky uveďte „Pomoc Ukrajine“.
Depaul Slovensko
Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa venuje hlavne pomoci ľuďom bez domova, reaguje na prosby svojich ukrajinských kolegov a vyhlásila krízovú zbierku. Depaul Ukrajina pôsobí Depaul Ukrajina v Charkove, Kyjeve, Odese a Ivano-frankovskej oblasti. „Náš kolega a dobrý priateľ Vitalij (zakladajúci člen Depaul Ukrajina) nás poprosil o finančnú zbierku, ktorá bude smerovať našim susedom na potreby základnej pomoci (potravinových balíčkov, zdravotného materiálu a pod.),“ komentovala vyhlásenie zbierky organizácia. V prípade zhoršenia situácie a prerušenia kontaktu s kolegami z Ukrajiny použije Depaul Slovensko vyzbierané prostriedky na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku. Zbierku môžete podporiť na darovacej stránke.
Kto pomôže Ukrajine
Veľká výzva, v rámci ktorej sa spojilo viac ako tridsať neziskových mimovládnych organizácií, je nielen prejavom túžby pomôcť ale aj prejavom solidarity naprieč celým občianskym sektorom. Financie zo zbierky budú použité primárne na humanitárnu pomoc na Ukrajine, v prípade ďalšej eskalácie aj na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na Slovensku. Pomôžu zabezpečiť potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom, hygienické balíčky s plienkami alebo lieky a iné zdravotnícke potreby. Do zbierky sa môžete zapojiť prostredníctvom darovacieho portálu donio.sk.
Ministerstvo vnútra SR
Rezort vnútra zriadil kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva vnútra (MV) SR. Ľudia môžu poskytnúť pomoc prostredníctvom mailu pomocpreukrajinu@minv.sk alebo telefonicky na čísle +4212/48 59 33 12. Kontakty podľa MV slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny a podobne, a ponuky ubytovania.
Výzva na psychologickú pomoc
Špeciálnu formu pomoci hľadá Linka dôvery Nezábudka, ktorá intenzívne vníma potrebu psychologickej podpory a krízovej pomoci pre ľudí hovoriacich po ukrajinsky. Nezábudka hľadá psychológov a psychiatrov, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk. Odborníci s potrebným vzdelaním ochotní pomôcť sa môžu prihlásiť prostredníctvom dotazníka.