Pomocný biskup Mons. Peter Beňo na návšteve Centra pre rodinu v Nitre

Predposledný januárový týždeň nového roka 2023 navštívil pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo Centrum pre rodinu v Nitre. Požehnal priestory nitrianskeho Centra pre rodinu venujúceho sa prorodinným aktivitám i všetkých, čo sa v centre angažujú. S vedením, zamestnancami i kľúčovými dobrovoľníkmi následne diskutovali o činnosti, ako aj možnostiach, ktoré sú otvorené pre realizáciu prorodinných aktivít v Nitre aj v Nitrianskej diecéze. Prejavil ochotu podporovať aktivity tohto typu, keďže otázky a témy súvisiace s manželstvami a rodinami považuje za mimoriadne dôležité aj pre Nitriansku diecézu.