Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo na stretnutí aktérov v pastorácii rodín

Na Donovaloch sa v dňoch 10. – 11. novembra 2023 stretli aktéri pôsobiaci v oblasti pastorácii rodín na Slovensku. Pozvanie Rady KBS pre rodinu na Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín prijalo a svojou účasťou potvrdilo spolu 19 hnutí, spoločenstiev a organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú pastorácii a formácii rodín – Hnutie fokoláre, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, Hnutie Nazaret, Komunita Blahoslavenstiev, Komunita Emanuel, Komunita Chemin Neuf, Manželské stretnutia, MaranaTha, Alfa Slovensko, Akadémia Karola Wojtylu, Misijná škola Karola Wojtylu, Modlitby matiek, Modlitby otcov, Neokatechumenátna cesta, Master v teológii manželstva a rodiny, Rodinná vetva Hnutia Svetlo-Život, Rodinné spoločenstvo Fatima, Familiae Locum – Rodinkovo, Skala rodín a program Counselling. Prítomní boli aj arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda rady KBS pre rodinu a tiež pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, ktorý sa účastníkom stretnutia tiež prihovoril na tému „Petrovská a mariánska dimenzia Cirkvi“, v ktorom poukázal na hierarchickú a charizmatickú zložku Cirkvi, ktoré popri sebe koexistovali od počiatku Cirkvi. Ich úlohou je vzájomne sa vnímať a obohacovať. V závere svojho príhovoru sa v mene biskupov poďakoval všetkým zástupcom: „Chcem sa vám aj v mene biskupov poďakovať a oceniť vašu službu pre Cirkev na Slovensku. Ďakujem, že ste každý z vás vo svojej spiritualite počúvli hlas Ducha a rozvinuli nejakú službu pre rodiny a tých, ktorí sa venujú formácii. Vaše miesto v Cirkvi je nezastupiteľné a my biskupi si uvedomujeme, že bez vás by sme nemohli budovať Cirkev na Slovensku. Chcem vás pozvať k uvažovaniu a vzájomnému počúvaniu, aby ste hľadaním konkrétnych spôsobov mohli dokončiť túto prednášku: Ako a čo robiť, aby hnutia a spoločenstvá slúžili štruktúre diecéz a farností na Slovensku? Ako prinášať plody hnutí a spoločenstiev do spoločného koša Cirkvi, aby aj cez vás Duch vstupoval do štruktúr Cirkvi, aby sme spoločne mohli budovať Božie kráľovstvo“.  V programe stretnutia boli aj sväté omše, ktoré celebrovali prítomní biskupi, spoločná modlitba ruženca i čas na neformálne rozhovory prítomných aktérov i členov rady.