Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo na sviatok Svätej rodiny prečítal pastiersky list nitrianskych biskupov

V nedeľu na sviatok Svätej rodiny 26. decembra 2021 celebroval v katedrále – Bazilike sv. Emeráma slávnostnú sv. omšu nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. V rámci homílie prečítal prítomným veriacim znenie pastierskeho listu, ktorý nitriansky biskupi adresovali veriacim vo Vianočnom období práve pri príležitosti sviatku Sv. Rodiny. Nitrianski biskupi v pastierskom liste uvažujú nad tajomstvom, zmyslom a významom rodiny v živote každého človeka, v živote Cirkvi aj Nitrianskej diecézy. Biskupi v liste vyjadrujú podporu a spolucítenie rodinám v ťažkých okolnostiach života a upriamujú pozornosť na X. svetové stretnutie rodín, ktorého témou  je: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Pozývajú zároveň  na Diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 26. júna 2022. Povzbudzujú kňazov a aktívnych manželov spolu s ich deťmi, aby spoločne hľadali tvorivé formy pre  ozdravenie rodín žijúcich vo farnostiach a vyzývajú k vytváraniu spoločenstiev rodín, ktoré sa budú spolu stretávať na modlitbách, rozhovoroch, ale si aj navzájom pomáhať, zvlášť tým slabším, ako jednu z foriem synodálnej cesty, ku ktorej sme v tomto čase pozvaní. Na záver slávnosti biskup Beňo poprial prítomným veriacim a zvlášť rodinám, ako aj tým, ktorí sledovali sv. omšu cez televízne obrazovky vďaka priamemu prenosu TV Nitrička, požehnané a milostiplné Vianočné sviatky.