Pondelky u Piaristov – pozvánka

Rehoľa Piaristov a Spoločenstvo PIAR pozývajú na duchovný program pod názvom „Pondelky u Piaristov“. Program začína každý pondelok v mesiacvi september v Kostole sv. Ladislava v Nitre o 18,00 hod.
Všetci sú srdečne pozvaní.