Porciunkula v Nových Zámkoch

Vo Františkánskom kostole v Nových Zámkoch sa už tradične na začiatku augusta konajú „Porciunkulové slávnosti“. Ohlásia ich v piatok 1. augusta 2014 chrámové zvony. O 17. 00 hod. sa veriaci budú môcť zúčastniť na svätej omši v slovenskom jazyku a o 19. 00 hod. v maďarskom jazyku. V sobotu 2. augusta budú sväté omše ráno i večer (5. 00 hod; 6. 00 hod; 8. 00 hod; 17. 00 hod; 18. 00 hod.), s možnosťou získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.