Pôst na Skalke pri Trenčíne – pozvánka

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na podujatia organizované pre záujemcov v začínajúcom pôstnom období.Bližšie informácie na plagátiku. Všetci sú srdečne pozvaní.