Pôstna duchovná obnova na Skalke pri Trenčíne – pozvánka

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva záujemcov na pôstnu duchovnú obnovu pod názvom „Pôst ako cesta k slobode“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-15. marca 2020 v Pútnickom dome na Skalke. Exercitátorom bude Martin Šalamon.

Duchovná obnova začína v piatok o 18,00 hod, končí v nedeľu o 13,00 hod. V účastníckom poplatku vo výške 45 € je zahrnuté ubytovanie a strava. Prihlásiť sa je potrebné do 29. februára 2020 na adrese: knaz@putnickemiestoskalka.sk   Tel.: 032/6584240.  Všetci sú srdečne pozvaní!