Pôstna iniciatíva 24 hodín pre Pána – pozvánka

V dňoch 17. – 18. marca 2023 sa uskutoční už desiaty ročník pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“, ktorú inicioval pápež František na podporu modlitby a zmierenia, a ktorá sa bude sláviť v diecézach na celom svete v predvečer Štvrtej pôstnej nedele.  V rámci prípravy na Veľkú noc zostanú kostoly podľa možností otvorené počas celého dňa a ponúknu veriacim a pútnikom možnosť kedykoľvek sa zastaviť na adoráciu a príležitosť na spoveď. Do iniciatívy sa zapoja aj jednotlivé farnosti Nitrianskej diecézy. V Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii 17. marca 2023 sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty o 17,30 hod. a následne sv. omša. Po nej bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej adorácii (s výnimkou slávenie svätej omše v sobotu ráno o 6,30 hod. a krstu 11,00 hod.) do soboty 17,15 hod. Program bude ukončený 18. marca 2023 modlitbou posv. ruženca a sv. omšou. Sledujte oznamy aj ďalších farností a všetci ste srdečne pozvaní!