Pôstne Krížové cesty na nitriansku Kalváriu – pozvánka

Aj počas tohtoročného pôstneho obdobia sa vďaka Misionárom Spoločnosti Božieho Slova – Verbistom budú konať už tradičné pobožnosti Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu so začiatkom o 14,30 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou programu bude vždy aj modlitba posvätného ruženca a pôstna katechéza. Tento rok budú katechézy reflektovať Rok Božieho slova, ktorý v Cirkvi slávime. Pôstne katechézy a pobožnosti Krížovej cesty na vrchol Kalvárie bude každú nedeľu viesť jednotliví kňazi – farári z nitrianskych farností.  Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte. Všetci veriaci zvlášť z nitrianskych farností a blízkeho okolia sú srdečne pozvaní.