Pôstne nedele na Kalvárii v Nitre

V kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre bude počas pôstnych nedieľ prebiehať špeciálny popoludňajší program na ktorom sa budú podieľať rehoľníci, pôsobiaci v meste pod Zoborom.
14:30 hod. modlitba sv. ruženca
15:00 hod. katechéza zameraná na blahoslavenstvá
15:30 hod. krížova cesta (v prípade vhodného počasia pri zastaveniach na kopci Kalvárie)
do 17:30 tichá adorácia ukončená eucharistickým požehnaním.

Rozpis katechéz:

1. pôstna nedeľa – 22. 2. 2015 (Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo). 

2. pôstna nedeľa – 1. 3. 2015 (Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení). 

3. pôstna nedeľa – 8. 3. 2015 (Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme). 

4. pôstna nedeľa – 15. 3. 2015 (Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení). 

5. pôstna nedeľa – 22. 3. 2015 (Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo). 

Kvetná  nedeľa – 29. 3. 2015 (Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha).