Pôstne obdobie na Skalke

Skalka (1. marca) Pútnická sezóna na Skalke sa začína v sobotu 4. marca 2017. V miestnej Diecéznej svätyni budú od tohto dňa opäť slávené pravidelné sväté omše – v soboty a v nedele o 16:00.

Zároveň oznamujeme, že na Kvetný a Veľkonočný víkend (v sobotu aj v nedeľu) svätá omša na Skalke nebude.

Počas pôstnych nedieľ (1. – 5. Pôstnu nedeľu) vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 15:00. Bude sa konať v areáli Kalvárie na Skalke.

V dňoch 24. – 25. marca – v rámci pôstnej iniciatívy Svätého Otca Františka „24 hodín pre Pána“, bude v Diecéznej svätyni na Skalke nepretržitá eucharistická adorácia. Začne sa v piatok o 16:00 svätou omšou a skončí v sobotu o 16:00.

V sobotu 8. apríla 2017 o 14.00 pozývame verejnosť na divadelné predstavenie – „Posledné dni Ježiša Krista – známy príbeh trošku inak“, ktoré sa uskutoční v areáli kláštora na Veľkej Skalke. V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie odohrá vo farskom kostole v Skalke nad Váhom. 

Peter Beňo / Miroslav Lyko

ska