Pôstne povzbudenie z nitrianskej katedrály: Oslobodiť sa od toho, čo zaťažuje náš život

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval na Popolcovú stredu (5. marca 2014) vo svojom katedrálnom chráme v Nitre svätú omšu. Prítomný bol aj generálny vikár Mons. Peter Brodek, kanonici miestnej kapituly, rehoľníčky, rehoľníci, bohoslovci a desiatky laických veriacich.

Biskup Viliam Judák vyslovil – súvislosti s prečítaným úryvkom z evanjelia – želanie, „aby sme hodnoty, ktoré ako kresťania vyznávame a žijeme – veď sa modlíme, aj občas dáme almužnu, aj sa niekedy postíme – ale aby toto všetko vyvieralo z úprimného srdca ako prostriedok oslobodiť sa od toho, čo zaťažuje náš život“. Povzbudil prítomných, aby si vytvorili, aj v uponáhľanej dobe uprostred každodenných starostí, „priestor pre seba, na zamyslenie a na hodnoty, ktoré nám ponúka práve táto posvätná doba. Je to naozaj čas milosti, ktorý nás pozýva, aby sme akýmkoľvek spôsobom pamätali na to, že sme Božie deti a že naše ľudské „ja“ v spolupráci s Božou milosťou dokáže veľké dielo – našu večnú spásu. Ale vytvára aj pozitívnu atmosféru a klímu v našom prostredí, ak žijeme kresťanské hodnoty“, povedal hlavný celebrant. Apeloval na veriacich, aby sa pokúsili odbúrať zo svojho života to, čo „nás oberá o čas, o čistú hlavu, čo nám zabraňuje, aby sme mali lepší prístup k našim blížnym alebo aj k ľuďom, ktorých stretávame v zamestnaní, na ulici, v obchodoch, v dopravných prostriedkoch. Je len potrebné podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý nám to uľahčil, aby to sme dokázali odniesť na púšť, aj keď nie fyzicky. (…) Vytvoriť si tú púšť doma, vo svojom byte, vo svojom prostredí. (…) Preto, aby sme boli slobodnými ľuďmi, ktorí nezapracú svoje srdce pseudohodnotami, ale ho majú otvorené pre Božiu milosť“.

Nitriansky biskup však jedným dychom pripomenul, že v tomto úsilí nebudeme sami: „Je tu Ježiš, ktorý nás predišiel a bude s nami aj jeho Matka, ktorú si v tomto roku uctievame ako Sedembolestnú“. Pozval veriacich k ďalším návštevám pôstnych bohoslužieb v katedrálnom chráme. Povedal: „A práve naše stretanie tu v katedrále každú stredu až do Veľkej noci bude poznačené prítomnosťou bolestnej Matky Ježišovej, ktorá, keď počula od Simeona proroctvo, že jej dušu prenikne meč, iste sa cítila vo veľmi ťažkej situácii, nevedela, čo jej život prinesie, čo všetko bude od nej vyžadovať nasledovanie Krista. My to vieme. Alebo vo viere aspoň tušíme, že na konci nebude Golgota, ale preniknuté slnkom veľkonočné ráno, prázdny hrob a Ježišovo víťazstvo“.

Každú pôstnu stredu sa bohoslužba v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre začne o 17. 00 hod. meditáciou. Po nej bude nasledovať adorácia a požehnanie.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA