Poštová pečiatka a lístok k certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda – informácia

Pri príležitosti certifikácie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, vydal Klub filatelistov 52-46 Močenok spolu s Farnosťou Sv. Klimenta v Močenku príležitostnú poštovú pečiatku a lístok, ktoré počas sv. omše v miestnom farskom kostole sv. Klimenta v Močenku požehnal miestny dekan a farár Peter Michalov. Poštová pečiatka a lístok sú dispozícii na Pošte v Močenku do 24. septembra 2021.