Poštová známka k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. – informácia

Slovenská pošta vydala známku k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. spoločne s Poľskou poštou. Známka vychádza vo zvláštnom tlačovom liste, kde je 6 známok a 6 kupónov. Na známke je znázornený so svätožiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho rodný dom vo Wadoviciach. Na kupóne je Ján Pavol II. s kardinálom J.CH.Korcom – počas stretnutia v Nitre 30.júna 1995. Na okrajoch tlačového listu je ešte silueta Svätopeterskej baziliky v Ríme, rodného domu vo Wadoviciach a končiare hôr.
So známkou vychádza aj obálka prvého dňa, kde na prítlači je kľačiaci pápež pri modlitbe a na pečiatke je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920-2005. Autorom známky je poľský umelec Maciej Jedrysik. Je tlačená ofsetom v Českej republike – Tiskárna Hradištko. Má nominálnu hodnotu 1,70 € (čo zodpovedá napr. doporučenému listu 1.triedy na Slovensku) a vychádza v náklade 180 000 kusov (30 000 TL).
Vydanie tejto známky iniciovalo Spoločenstvo Sv. Gabriel (kresťanská filatelia na Slovensku). Konferencia biskupov Slovenska na podnet SSG dala na tento deň vyhotoviť príležitostné poštové pečiatky do miest, ktoré pápež na Slovensku navštívil. Príležitostné poštové pečiatky sa budú používať i na poštách Bratislava 1, Šaštín-Stráže, Trnava 1, Banská Bystrica 1, Rožňava 1, Košice 1, Prešov 1 a Levoča. Záujemcovia si môžu známku ako i pamätnú obálku (FDC) zakúpiť v predajniach Slovenskej pošty a tiež v pondelok 18.mája 2020 i v Nitre na Hrade v čase od 15.00 do 17.00 hod., kde bude i príležitostná pečiatka. Na poštách týchto miest si 18. mája a ďalších 7 dní môžu záujemcovia týmito pečiatkami dať opečiatkovať svoje zásielky.