Posvätenie kostola a oltára v D. Lefantovciach

Dolné Lefantovce (8. septembra) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil obnovený Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Dolných Lefantovciach (farnosť Horné Lefantovce). Svätá omša sa konala v deň slávnosti titulu chrámu, 8. septembra 2018. Hlavný celebrant zároveň posvätil aj nový oltár a liturgické zariadenie. Do oltára vložil relikviu svätej Anny, matky Panny Márie. Kostol bol takto natrvalo zasvätený službe Bohu, určený na Boží kult.

Zmienka o kostole v Dolných Lefantovciach existuje od roku 1380. Odvtedy prešiel niekoľkými prestavbami a úpravami, najmä v rokoch 1559 a 1778. Od základov obnovený a následne aj požehnaný bol v roku 1801 – vtedy bola postavená a rozšírená nová svätyňa s novým chórusom. Generálna oprava sa uskutočnila aj v rokoch 1983 a 2011, keď bol kostol požehnaný.

Jozef Holka / Miroslav Lyko

foto: Ľubomíra Piterková