Posvätenie kostola a oltára v Novej Vsi n. Žitavou

15. júna 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nová Ves nad Žitavou (30. decembra) Farský kostol svätého Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou, ktorý bol postavený v rokoch 1789-1791, posvätil 30. decembra 2018 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Rovnako počas svätej omše konsekroval aj oltár, do ktorého vložil relikvie svätých košických mučeníkov.

Chrám, vrátane presbytéria, prešiel v ostatnom období komplexnou rekonštrukciou a to pod vedením miestneho farára Ľubora Gála. Nový obetný stôl je drevený s kamennou menzou. 

Miroslav Lyko

Foto: Tatiana Marková