Posvätenie kostola a oltára v Sľažanoch

Sľažany (10. septembra) V nedeľu 9. septembra 2018 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák konsekroval Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Sľažanoch (dekanát Zlaté Moravce). Pri tejto slávnosti posvätil aj nový obetný stôl, do ktorého vložili relikvie troch svätých Košických mučeníkov. Nitriansky biskup v homílii, počas svätej omše, vyzdvihol dôležitosť Božieho domu medzi ľuďmi, v ktorom človek od narodenia až po smrť prijíma Božie milosti a dobrodenia.

Kostol Najsvätejšej Trojice dala v Sľažanoch postaviť cisárovná Mária Terézia, ktorá zároveň aj financovala stavebné náklady na faru. Generálna oprava kostola sa začala v máji v roku 2015. Kostol za necelé tri roky prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru i exteriéru.

Gustáv Lutišan / Miroslav Lyko