Posvätenie kostola v Prusoch

19. júla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Prusy (8. júna) V deň slávnosti Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, 8. júna 2018, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil kostol svätých Cyrila a Metoda v Prusoch pri Bánovciach nad Bebravou. Spolu s ním posvätil aj nový kamenný oltár a ďalšie liturgické zariadenie kostola. Do nového oltára boli vložené relikvie svätej Margity Márie Alacoque a svätého Dominika Guzmána.

Veriaci z tejto filiálnej obce Farnosti Bánovce nad Bebravou sa tak po desaťročiach od postavenia svojho chrámu dočkali tohto dôležitého okamihu.

Stanislav Garaj / Miroslav Lyko