Posvätenie oltára v Trenčianskych Stankovciach

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Trenčianske Stankovce (4. marca) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval na Tretiu pôstnu nedeľu – 4. marca 2018 – slávnostnú svätú omšu spojenú s posvätením nového oltára vo Farskom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trenčianskych Stankovciach.

Súčasťou úplnej kompozície diela je nový bohostánok aj nový sedes pre kňaza a lavičky pre miništrantov s novou dlažbou pod celým liturgickým priestorom. Iniciátorom úprav bol miestny správca farnosti Viliam Chrastina. Dielo navrhol architekt Ľudovít Chmelár. Práce boli realizované pod dohľadom Petra Žitňanského a s finančným prispením obce.

Na konci svätej omše  vyslovili stankovskí veriaci  poďakovanie nitrianskemu biskupovi a správcovi farnosti.

Oľga Šmatláková / Miroslav Lyko

foto: Pavlína Gunarová