Posviacka obnoveného kostola Narodenia Panny Márie v Horných Krškanoch pri Nitre

Za účasti správcu farnosti Nitra- Dolné Krškany Vladimíra Uhrina a kňazov Miroslava Cimeráka a Igora Hanka, ktorí v minulosti vo farnosti pôsobili, 4. júna 2022 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas sv. omše posvätil obnovený kostol Narodenia Panny Márie v nitrianskej mestskej časti Horné Krškany. Prítomným účastníkom slávnosti sa ako kazateľ prihovoril Igor Hanko, ktorý vo svojom príhovore priblížil najmä históriu samotného kostola. Po skončení sv. omše sa účastníci slávnosti stretli pri malom agapé.
Kostol Narodenia Panny Márie v Horných Krškanoch sa nachádza na svahovitom teréne cintorína, pri železničnej trati. Postavili ho Zoborskí benediktíni v 13. storočí. Interiér kostola bol v 14. storočí vyzdobený nástennými maľbami, ktoré zachytávali podobu kláštora sv. Hyppolita a výjav Poslednej večere. V období reformácie slúžil protestantom. Neskôr bol kostol opustený a chátral. V roku 1721 kostol rozšírili prístavbou novej lode na východe. Kvôli dezolátnemu stavu bol kostol na začiatku 20. storočia úradne zatvorený. V roku 1921 vyhorel od požiaru spôsobeného rušňom prechádzajúceho vlaku. V roku 1938 bol obnovený. Pri jeho obnove objavili stredoveké maľby s vyobrazením Poslednej večere a Zoborského kláštora. S rozsiahlou rekonštrukciou kostola v rokoch 2008- 2011, ktorá trvá až do súčasnosti, začal vtedajší správca farnosti Igor Hanko. Pri archeologickom výskume sa našlo niekoľko hrobov a spodná časť kupy románskej krstiteľnice a zreštaurovala sa vzácna nástenná freska.