Požehnanie cirkevnej Materskej školy sv. Alžbety v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce (9. septembra) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v sobotu 9. septembra 2017 požehnal nové priestory Materskej školy sv. Alžbety v Zlatých Moravciach. 

Pri tejto príležitosti poďakoval zvlášť donorovi – Eugenovi Jančovi a jeho rodine, ktorí pripravili priestory pre dve triedy materskej školy a všetkým tým, ktorí pomáhali pri realizácii tohto diela, v ktorom sa v tomto školskom roku kresťanskou výchovou detí začala plniť vôľa Pána Ježiša: „ Nechajte maličkých prísť ku mne…“

Keď sa v roku 2014 rozhodla Kongregácia služobníc Ducha Svätého predať svoj dom v Zlatých Moravciach, pán Eugen Jančo tieto priestory odkúpil a ponúkol ich cirkvi pre materskú školu. Nitrianske biskupstvo ponuku prijalo a navrhlo spoluprácu s farnosťou Zlaté Moravce. Po troch rokoch práce na dostavbe budovy jej majiteľom, administratívy týkajúcej sa zaradenia MŠ do siete škôl a školských zariadení riaditeľkou ZŠ sv. Don Bosca a za finančnej pomoci zariadenia priestorov MŠ správcom farnosti, dnes Materská škola sv. Alžbety je v prevádzke.

Marta Lazúrová / Miroslav Lyko

Foto: Eugen Jančo

 

_DSC0018_DSC0022IMG_4035IMG_4051IMG_4253_DSC0038