Požehnanie kaplnky v Hrabovke

V Roku Sedembolestnej Panny Márie dňa 30. augusta 2014 sa konalo slávnostné požehnanie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v obci Hrabovka pri Dolnej Súči v okrese Trenčín. Bohoslužbe predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Kaplnka v minulosti slúžila ako škola. Prvá zmienka o nej sa datuje od roku 1935, keď bol Jaroslavom Ročkárom vyhotovený projekt na výstavbu školy. Po zániku školy sa v týchto priestoroch od roku 1997 vykonávali bohoslužby. Už v tomto období vznikla idea modernizácie a prestavby. Až farár Jozef Kuna od začiatku svojho pôsobenia v tunajšej farnosti (v roku 2010) sa zaslúžil o naplnenie tejto myšlienky. Spoločne s obyvateľmi obce sa podarilo vytvoriť svätostánok na dôstojnej úrovni.

Katarína Olišová

Hrabovka 1Hrabovka 2