Požehnanie krížovej cesty v nitrianskom hospici

Nitra (7. decembra) V priestoroch Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre majú novú krížovú cestu. Je umiestnená v miestnej kaplnke. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák ju 7. decembra 2017 počas svätej omše požehnal.

Zobrazenia jednotlivých zastavení sú zhotovené z malých kúskov farebnej hmoty ako mozaika. V homílii hlavný celebrant pripomenul, že „náš ľudský život sa skladá z takých malých čriepkov, ktoré sú potom zostavené, vytvárajú obraz človeka, jeho životný štýl, jeho životnú cestu. A samozrejme, samotné tajomstvá, ktoré sú vyjadrené na krížovej ceste ukazujú, že človek prechádza rozličnými etapami utrpenia, ale toto utrpenie, keď je spojené s Kristom, nekončí na Golgote ani v hrobe, ale má svoje pokračovanie v oslávení“. Po svätej omši nitriansky biskup osobne navštívil chorých v ich izbách a tým, ktorí požiadali, podal sväté prijímanie.

Autorka obrazov krížovej cesty Jana Miklášová prezradila, že ich tvorila niekoľko rokov. „Robila som to totiž popri mojich iných povinnostiach. (…) Človek musel byť na to vnútorne disponovaný a naladený, aby to tak vychádzalo z neho“, povedala.

Hospic v Nitre, s kapacitou 15 lôžok, ktorého zriaďovateľom je Diecézna charita v Nitre, poskytuje chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia, usiluje sa zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ a zabezpečiť mu komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na jeho individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby.

Miroslav Lyko

IMG_2064IMG_2066 IMG_2068