Požehnanie krížovej cesty v Rybanoch

Vždy trinásty deň v mesiaci sa vo farnosti Rybany zhromažďuje veľké množstvo veriacich, tak domácich, ako aj z okolitých farností. Prichádzajú, aby si uctili Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá sa 13. mája v roku 1917 po prvý krát zjavila v portugalskej Fatime. V pondelok 13. októbra 2014 farnosť Rybany navštívil aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Celebroval slávnostnú svätú omšu, ktorej predchádzala modlitba posvätného ruženca a tradičný sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti otec biskup požehnal aj novovybudovanú krížovú cestu, ktorá sa nachádza v areáli farského kostola.

Miroslav Šidlo, tajomník nitrianskeho biskupa

IMG_0521IMG_0523IMG_0526