Požehnanie Lurdskej jaskyne v Štitároch

5. augusta 2023 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Dolné Štitáre (5. augusta) Pri príležitosti Obecných dní v Dolných Štitároch sa 4. augusta 2018 splnila túžba mnohých veriacich, keď po slávnostnej svätej omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal kaplnku Lurdskej Panny Márie. Vybudovala ju obec, prosiac tak Pannu Máriu o ochranu pre rodiny, uzdravenie pre chorých, silu pre trpiacich. Na slávnosti sa zúčastnili okrem miestnych veriacich aj hostia z družobných obcí zo Slovenska aj Maďarska. Spestrením dňa bol aj následný kultúrny program folklórnych súborov jednotlivých obcí, ale aj osobné neformálne stretnutia a rozhovory s veriacimi.

Marek Ďurás / Miroslav Lyko