Požehnanie mozaiky v kostole na Klokočine v Nitre

Pred týždňom dokončili umelci pod vedením svetoznámeho majstra Marka Ivana Rupnika mozaiku na oltárnej stene Farského kostola svätého Gorazda na Klokočine v Nitre. Na slávnosť Všetkých svätých 1. novembra 2015 ju počas svätej omše požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

V homílii hovoril o svätosti ako o životnom štýle, ktorého by sa kresťan nemal báť. Ako príklad svätého života z nášho priestoru a času uviedol zomierajúcu mladú rehoľnú sestru z Nitry, ktorá sa tešila na stretnutie s Pánom. Pripomenul aj nedávno zosnulého kardinála Jána Chryzostoma Korca a jeho veľkú vieru v Boha, vďaka ktorej dokázal prekonávať aj prenasledovanie. Svätosť je podľa biskupa Viliama Judáka aj každodenná obetavá starostlivosť matky a otca o deti, trpezlivosť chorých a podobne. Prítomných veriacich povzbudil k tomu, aby sa nebáli byť svätí. Pomôcť im k tomu môže aj nová mozaika. Polkruh s Pannou Máriou uprostred je otvorený. Dotvára ho spoločenstvo zhromaždené v chráme, dodal nitriansky biskup.

Na mozaike je vytvorená kombinácia krstu, Turíc a nového života. Hlavný motív zobrazuje udalosť Zoslania Ducha Svätého. Na ľavej strane mozaiky vidieť starozákonné zjavenie proroka Ezechiela v ktorom vďaka Božiemu duchu ožijú suché kosti, na samom vrchu vidieť zobrazenú ruku Boha Otca ako posiela svojho Syna a Ducha Svätého na svet. Ježiš Kristus zostupuje z neba na zem a v čase pochovania aj do útrob zeme. Oproti vidieť opačné garde:  Boh zo zeme dvíha k sebe do neba človeka. Pannu Máriu a po nej volá nás všetkých. Na pravej strane je zobrazený patrón kostola – svätý Gorazd ako krstí rodinu, sprostredkujúc im tak dar Ducha Svätého. Postavy rodiny reprezentujú národ. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA