Požehnanie novej farskej budovy

15. júna 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Trenčianska Teplá (8. októbra) V Trenčianskej Teplej postavili nové pastoračné centrum Eduarda Nécseya a farskú budovu. Tieto priestory v nedeľu 7. októbra požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák po slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania v miestnej farnosti.

Objekt farnosť postavila za necelé dva roky. Pastoračné centrum je určené predovšetkým na aktivity miestnych veriacich.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha